System kanalizacji wewnętrznej AMAXPRO

System rur i kształtek AMAXPRO jest przeznaczony do bezpiecznego i bezwonnego odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z budynku.    

System kanalizacji wewnętrznej AMAXPRO

System kanalizacji wewnętrznej AMAXPRO to:

Wytrzymałość

 • podwyższona sztywność obwodowa
 • mechaniczna odporność
 • wzmocnienie związkami mineralnymi

Odporność

 • trwały montaż i użytkowanie poniżej  -10 stopni C
 • bezpieczny transport gorących ścieków  +90 stopni C (chwilowy nawet do +95 stopni C)
 • magazynowanie w warunkach zimowych

Transparentność

 • biała warstwa wewnętrzna
 • łatwa kontrola jakości wykonanych prac
 • szybka lokalizacja zatorów i zatkań

Praktyczność

 • kompensacja wydłużeń liniowych rurociągu
 • miarka docięcia montażowego odcinka rurociągu
 • System AMAXPRO produkowany jest w procesie koekstruzji, czyli wspólnego wytłaczania poszczególnych warstw, w efekcie końcowym dającym trójwarstwową rurę strukturalną.
 • Poszczególne warstwy różnią się między sobą formułą materiałową, a każda z nich przyczynia się do nadania systemowi AMAXPRO szczególnej cechy mechanicznej i użytkowej.

Warstwa wewnętrzna

 • materiał PP-kopolimer
 • kolor biały
 • bezpośredni kontakt ze ściekami +90 stopni C
 • możliwość inspekcji kamerą
 • Warstwa środkowa
 • materiał PP-MD (wzmocniona minerałami)
 • kolor czarny
 • właściwości mechaniczne, w tym wysoka sztywność

Warstwa zewnętrzna

 • materiał PP-kopolimer
 • kolor szary
 • bezpośredni kontakt z otoczeniem
 • odporność na niską temperaturę (-10 stopni C)

System AMAXPRO posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-9046/2013 „Rury trójwarstwowe AMAXPRO z polipropylenu PP wzmocnionego materiałem mineralnym do instalacji kanalizacji wewnętrznej”. Rury AMAXPRO objęte niniejszą aprobatą spełniają szereg norm z zakresu jakości i bezpieczeństwa: PN-EN 1451, PN-EN 1411, PN-EN 1055, PN-EN 1054, PN-EN 681, PN-EN 12056. 

System kanalizacji niskoszumowej dBlue

Celem projektu dBlue było opracowanie kompletnego systemu rur, kształtek oraz mocowań, mającego zapewnić wysoką redukcję hałasu wewnętrzkanałowego, najlepszy w swojej klasie wynik akustyczny oraz korzystny bilans ekonomiczny kosztów. dBlue jest pierwszym polskim systemem niskoszumowym opracowanym przez firmę Nicoll Polska przy współpracy z instytutem badawczym Aliaxis R&D. Jako system tzw. nowego podejścia charakteryzuje się nowatorską konstrukcją ścianek, nową formułą materiałową, optymalną wagą elementów oraz szeregiem właściwości użytkowych niespotykanych dotąd w systemach grubościennych (tzw. starego podejścia) czy też innych tradycyjnych systemach kanalizacji wewnętrznej.

Firma Nicoll Polska, jako jedyny polski producent w gronie dostawców systemów kanalizacji niskoszumowej, cały czas dokłada wielu starań w celu ulepszenia i unowocześniania swojego produktu. Rok 2016 to czas rewitalizacji systemu i nadania mu nowych, dotąd niespotykanych właściwości użytkowych. Ponad wszystkimi góruje nowa wartość redukcji hałasu. Obecnie maksymalny poziom głośności systemu dBlue wynosi 16 dB. Produkt posiada także zbiór cech techniczno-użytkowych, które zdecydowanie wyróżniają go na tle konkurencji.


Najwyższą jakość systemu dBlue potwierdzają:

 • Szereg nagród i wyróżnień m.in. ZŁOTY MEDAL podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich "Instalacje - Wodociągi" oraz główna statuetka EUREKA oraz tytuł "Innowacyjny produkt z zakresu instalacji wewnętrznych" podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowa w Kielcach
 • Aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna ITB AT 2006-02-1604, Aprobata Techniczna DIBt Nr Z-42.1-399, Certyfikat SKZ Reg. - No 4300, Raport Instytutu Fraunhofer Stuttgart P-BA 74/2010e
 • Normy jakościowe i bezpieczeństwa: EN1451, EN1411, EN 14366, EN 13501, DIN 4102, EN 1055, EN 1054, EN 681

Zalety systemu dBlue:

 • Wysoki poziom redukcji szumów wewnątrz kanału
 • "BD" instalacja w budynku oraz w gruncie
 • Odporność na wysoką temperaturę przepływających ścieków
 • Niski poziom chropowatości ścianek
 • Odporność na domieszki chemiczne w ściekach
 • Optymalny ciężar elementów
 • Szeroka oferta produktowa (średnice od 40 do 160mm)
 • Montaż w temperaturach ujemnych
 • Niski poziom transmisji drgań pomiędzy elementami
 • Pełna kompatybilność wymiarowa z istniejącymi systemami
 • Materiał podlegający całkowitemu recyklingowi

Odwodnienia dachu - system podciśnieniowej kanalizacji deszczowej Akasison

Instalacja podciśnieniowa systemu Akasison oferowana na rynku polskim przez NICOLL Polska została opracowana przez holenderską firmę Akatherm BV, producenta systemów ciśnieniowych i bezciśnieniowych z polietylenu wysokiej gęstości (PE-HD). Charakteryzuje się ona następującymi właściwościami:

Wpusty dachowe

W skład systemu Akasison wchodzi szeroka gama wpustów dachowych przeznaczonych zarówno do dachów płaskich i do koryt odwadniających. Do wyboru są wpusty wykonane z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, lub ze stali nierdzewnej, z koszami osłonowymi z aluminium. Wszystkie charakteryzują się długowiecznością i wytrzymałością (np. podczas odśnieżania połaci dachowych). W celu zapewnienia szczelnego i wytrzymałego połączenia z hydroizolacją proponowane są wpusty ze zintegrowanymi kołnierzami bitumicznymi, PCW, lub zaciskowymi (do pozostałych typów pokryć dachowych). Wszystkie wpusty mają zintegrowaną konstrukcję, co wyklucza możliwość pomyłek montażowych.

Wpusty dachowe systemu Akasison produkowane są w różnych typach i wielkościach, co pozwala dostosować je do różnych form dachów. W zależności od typu ich przepustowość wynosi od 12 do nawet 80 l/s.

Podgrzewacze elektryczne wpustów zasilane są prądem o napięciu 230V i mają zdolność samoregulacji, tj. zmieniają swoją rezystancję wraz ze zmianami temperatury, co praktycznie czyni zbędną jakąkolwiek dodatkową automatykę.

System mocowania

Poziome (bezspadkowe) odcinki rurociągów najczęściej mocuje się w systemie Akasison do  stalowego profilu mocującego podwieszanego do konstrukcji budowli. W ten sposób usztywnia się kolektory i separuje konstrukcje budowli od wszelkich naprężeń dynamicznych spowodowanych przepływem wody deszczowej. Konstrukcja uchwytów zapewnia zarazem pewny i wygodny montaż.

System rurowy

System Akasison wykonuje się w zakresie średnic od 40 do 315 mm z rur i kształtek wykonanych z PE–HD (polietylenu wysokiej gęstości). Materiał ten zapewnia z jednej strony możliwość zgrzewania (zgrzewy strukturalnie homogeniczne), bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną i udarność, a drugiej elastyczność, niską wagę (łatwy montaż) i dużą odporność na ścieranie. Domieszka sadzy zapewnia materiałowi odporność na działanie promieniowania UV (zwiększona żywotność).

W procesie produkcji rury poddawane są procesowi odpuszczania termicznego. Zapewnia on usunięcie z rur naprężeń wewnętrznych, powstających podczas procesu produkcyjnego, co skutkuje zwiększoną długowiecznością systemu Akasison.

System połączeń

Instalator ma w systemie Akasison do dyspozycji trzy rodzaje połączeń: zgrzewanie doczołowe, zgrzewanie elektrooporowe i kielichy wtykowe (kompensacyjne). Zgrzewanie doczołowe zapewnia homogeniczną strukturę materiału łączonych elementów. Elektrozłączki systemu Akasison, dzięki swojej konstrukcji (szerokie tzw. strefy gorące), zapewniają najwyższą jakość połączeń, taką samą jak w systemach ciśnieniowych. Konstrukcja zgrzewarek pozwala na zgrzewanie jednocześnie kilku elektrozłączek.

Przy montażu pionów systemu Akasison, w celu kompensacji wydłużeń termicznych, stosuje się (wydłużone) kielichy kompensacyjne. Standardowe połączenie kielichowe jest, z zasady, połączeniem rozłącznym, co w wypadku awarii systemu mocowań, może skutkować rozszczelnieniem systemu. Wszystkie kielichy systemu Akasison wyposażone są w pierścień zapadkowy, który, po odpowiednim ukształtowaniu (rowkowaniu) bosego końca wchodzącej w kielich rury, czyni z takiego układu znacznie bezpieczniejsze połączenie nierozłączne.

Piony systemu Akasison wyposażone są standardowo (zgodnie z polskim prawem budowlanym) w szczelne czyszczaki umożliwiające dostęp do kanalizacji deszczowej.

Bezpieczeństwo użytkowania

Wszystkie wyżej wymienione cechy systemu Akasison pozwalają zaliczyć go do najwyższej jakości systemów kanalizacji deszczowej.

System ma wszystkie wymagane na polskim rynku dopuszczenia. Objęty jest wielomilionowym ubezpieczeniem. Jakość systemu potwierdzana jest każdorazowo wystawianą, po odbiorze przez przedstawiciela Nicoll Polska, 15 – letnią gwarancją na dostarczony system.

Odwodnienia liniowe KENADRAIN

Systemy odwodnień liniowych firmy Nicoll charakteryzują się szeroką gamą zastosowań począwszy od zbierania wody wokół domów czy na tarasach (system CONNECTO) skończywszy na odwodnieniu dróg i placów manewrowych (system KENADRAIN). Najmniejszy wymiarowo kanał to 100x50mm o obciążeniu do 300kg, aż po wymiar kanału o prześwicie 300mm z obciążeniem do 40 ton czyli klasy D400.

Pełna gama zastosowań naszych kanałów:

 • Systemy CONNECTO i CONNECTO BAS - wokół domów jednorodzinnych i dużych budynków, parki, ogrody (Klasy obciążeń: A i B).
 • System KENADRAIN HD - drogi, parki, przemysł (autostrady, centa miast) (Klasy obciążeń: A i D).
 • System KENADRAIN MD - ciągi piesze, budynki użyteczności publicznej (Klasy obciążeń: B i C).
 • System KENADRAIN CASCADE - place w miastach, duże powierzchnie utwardzone (Klasy obciążeń: B, C i D).
 • System KENADRAIN PARK - parkingi kryte, parkingi podziemne wielopiętrowe (Klasy obciążeń: B, C i D).

Kanały wykonane są z różnych tworzyw od PCV poprzez PP, PE skończywszy na PE-HD (polipropylen wysokiej gęstości). Jeśli chodzi o ruszty są one bardzo zróżnicowane pod względem surowca, z którego są wykonane:

 • PCV, PE;
 • stal ocynkowana z rusztami szczelinowymi i kratowymi;
 • żeliwa z rusztami szczelinowymi i kratowymi;

Ruszty posiadają elementy łączące je z kanałem, są to systemy narożne bądź poprzeczne występujące w większości modeli kanałów. Jest możliwość zastosowania również pokryw na kanały ze stali ocynkowanej i żeliwa.

Nasz kompletny i nowoczesny system odprowadzenia wód powierzchniowych, charakteryzuje się szeregiem istotnych cech, wśród których są:

 • Wytrzymałość - zapewniona przez odpowiednią grubość ścianek, specjalne ożebrowanie oraz stopy kotwiące.
 • Trwałość - doskonała odporność na niskie temperatury oraz wiele substancji chemicznych. Kanał wykonany z PP utwardzonego, wykazuje zjawisko relaksacji.
 • Szybka i prosta instalacja - łączenie za pomocą specjalnie zaprojektowanych złączy zatrzaskowych „Clik” i komór odpływowych.  Wyjątkowa lekkość kanałów w znacznym stopniu ułatwiająca prace montażowe.
 • Ergonomia - gładkość ścian kanałów znacznie poprawia hydraulikę przepływu, samooczyszczanie i zapobiega odkładaniu się osadów.
 • Ekologia - produkt podlegający procesowi recyklingu.
 • Tradycja - polipropylen jako materiał stosowany w budownictwie, z powodzeniem wykorzystywany jest w różnego rodzaju instalacjach wodno-kanalizacyjnych, od wielu lat potwierdzając swoją niezawodność.

Kanały łączymy z rurami kanalizacyjnymi o średnicach od 40 do 315mm a średnica doboru rury kanalizacyjnej zależy od wielkości i wydajności danego kanału. Odprowadzenie wody z kanału może odbywać się za pomocą ścianek czołowych z zwymiarowanymi średnicami, odpływów dolnych, odpływów bocznych lub za pomocą studzienki z zasyfonowaniem służącej do zatrzymywania zanieczyszczeń znajdujących się w kanałach.

Zalety odwodnień wykonanych z PE:

 • Mogą być instalowane z uprzednio zamocowanym rusztem, dzięki innowacyjnemu systemowi montażu,
 • Mają specjalnie zaprojektowane zewnętrzne użebrowanie, które daje wysoką stabilność i wzmacnia połączenie produktu z betonem,
 • Ich gładka powierzchnia ułatwia spływ wody, czyszczenie systemu, nie pozwala na tworzenie się osadów,
 • Dzięki przygotowanym odpływom, umożliwiają szybkie i proste połączenie do sieci kanalizacyjnych,
 • Są odporne na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne,
 • Cechują się długoletnią wytrzymałością w miejscu instalacji,
 • Przystosowane są do odprowadzania substancji chemicznych,
 • Charakteryzują się odpornością na ogień,
 • Certyfikowane są zgodnie z EN 1433 i mają znak CE,
 • Wykonane są z PE-HD, który może być w całości powtórnie przetworzony, co wpływa na oszczędność energii,
 •  Są lżejsze od tradycyjnych systemów opartych na betonie: umożliwiają szybki i łatwy montaż, ułatwiają transport (nie wymagają specjalistycznych maszyn), co gwarantuje obniżenie kosztów montażu,
 • Ułatwiają transport, ponieważ spakowane zajmują minimum przestrzeni.

Systemy i rury sanitarne

Wyróżniającą cechą każdego z produktów sanitarnych Nicoll jest innowacyjność, funkcjonalność i łatwość montażu. Nasze kompleksowe (systemy, kanalizacja sanitarna), często opatentowane rozwiązania moją zastosowanie w łazienkach, kuchniach i WC. Wysoką jakość produktów potwierdzają certyfikaty jakości: ISO 9001 oraz ISO 14001. Produkowane one są według europejskich norm: NF EN 274 -1-2-3, NF EN 1112, NF EN 1113, NF 077, NF EN 1253 -1-2-3, NF EN 14-124.

Łazienka - systemy kanalizacji sanitarnej

 • Plastikowe syfony EASYPHON – opatentowane, przełomowe rozwiązanie w montażu ze względu na zintegrowane z korpusem uszczelki. EASYPHON jest gotowym do montażu, niezawodnym i bezpiecznym systemem zapewniającym 100% szczelność.
 • Półsyfony butelkowe – mające zastosowanie w przyłączu umywalki, pralki jak i bidetu. Dostępne w wersji plastikowej i chromowanej.
 • Półsyfony - odpływy dekoracyjne mosiężno chromowane z przyłączem 1 i 1/4.
 • Zawory odpływowe – spustowe z przyłączem 1 i 1/4 z sitkiem ze stali nierdzewnej.
 • Dekoracyjne zawory odpływowe – mosiężno chromowane,  z zastosowaniem do umywalek z lub bez otworu przelewowego. Dostępne również w wersji typu „click-clack”.
 • Syfony ze zintegrowanymi uszczelkami EASYBAIN - opatentowane, przełomowe rozwiązanie w montażu ze względu na zintegrowane z korpusem uszczelki. Automatyczny komplet odpływowo-przelewowy z syfonem samoczyszczącym o szybkości przepływu wody 70l/min.
  Syfony – odpływy do wanien; standardowe oraz z automatycznym korkiem. Dostępne w wersji plastikowej i chromowanej.
 • Odpływy do brodzików – standardowe, z łukiem odpływowym 135 stopni.
 • Odpływy do brodzików Turboflow – opatentowany, nowatorski system zapewniający super szybki odpływ wody z samoczyszczącym syfonem, mający zastosowanie do kabin prysznicowych wyposażonych w kolumny natryskowe, deszczownice oraz do płaskich brodzików.
 • Odpływy do brodzików Turbosol z folią hydroizolacyjną fabrycznie zintegrowaną z syfonem. Opatentowane rozwiązanie zapewnia super szybki odpływ wody. System posiada dekoracyjne kratki ściekowe ze stali nierdzewnej.
 • Odpływy i wpusty liniowe Floor Line – eleganckie rozwiązanie dla wykafelkowanych powierzchni brodzikowych wyposażone w dekoracyjny ruszt ze stali nierdzewnej.
 • Kolumny prysznicowe – wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w 5 funkcyjną rączkę natryskową z rozsuwanym drążkiem.

Kuchnia:

 • Odpływy do zlewozmywaków: syfony i półsyfony; standardowe i przelewowe. Dostępne również w systemie EASYPHON, kanalizacja sanitarna.
 • Zestawy odpływowo – przelewowe; do zlewów jedno i dwukomorowych.
 • Zawory odpływowe.

WC - kanalizacja sanitarna

 • Zawory napełniające – z opatentowanymi rozwiązaniami zapewniające bardzo ciche napełnianie zbiornika. Wyposażone w filtr zapobiegający osadzaniu się kamienia oraz mosiężny gwint.
 • Zawory spłukujące – opatentowane, nowatorskie rozwiązanie zapewniające bardzo ciche funkcjonowanie i mające zastosowanie w każdym rodzaju zbiorników.
 • Odpływy do pisuarów – z uszczelką wargową.